Zeidler, K. ., & Kamień, J. (2023). Jan Rowiński (1936-2023). Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (23), 241–244. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/9422