Zeidler, K. . (2023). Kimono. Nieprzebrane inspiracje, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 20 listopada 2022 r. – 10 kwietnia 2023 r. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (23), 250–251. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/9425