BOCHORODYCZ, Beata. Premier Japonii Abe Shinzō jako światowy przywódca Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, [S. l.], n. 21, p. 7–26, 2022. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7150. Acesso em: 19 kwi. 2024.