Szydzik, Aleksandra, Tomasz Konieczny, Joanna Kamień, i Kamil Zeidler. 2018. „Sprawozdania”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 14 (grudzień):151-59. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/2693.