Zeidler, Kamil. 2021. „Chińskie Nauki O Drodze I dążeniu Do doskonałości”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 19 (marzec):7-12. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5617.