Aziewicz, Dominik. 2021. „Nadzór właścicielski Nad przedsiębiorstwami Z udziałem Skarbu Państwa W Korei Południowej I Singapurze W kontekście Dyskusji dotyczącej Reformy Systemu Nadzoru właścicielskiego W Polsce”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 20 (grudzień):235-49. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/6392.