Bochorodycz, Beata. 2022. „Premier Japonii Abe Shinzō Jako światowy przywódca Wolnego I Otwartego Indo-Pacyfiku”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 21 (sierpień):7-26. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7150.