Sarek, Katarzyna. 2022. „Miasto Graniczne Shen Congwena Jako przykład Heterotopii Kompensacji”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22 (grudzień):56-66. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7432.