Machajek, Piotr. 2022. „Komodyfikacja Krwi W Wybranych Utworach chińskiej Literatury współczesnej Na przykładzie Kronik Sprzedawcy Krwi Yu Hua Oraz Snu Wioski Ding Yana Lianke”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22 (grudzień):67-78. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7433.