Sobczyk, Małgorzata. 2022. „Kult Awashimy I Jego związki Z Kobiecą cielesnością”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22 (grudzień):120-38. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7438.