Zarychta, Stanisław. 2022. „Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Mocarstwem jądrowym”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22 (grudzień):139-48. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7439.