Pathak, Gaurav. 2022. „Reżim Prawny Ochrony Dziedzictwa Kultury W Indiach”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22 (grudzień):169-82. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7441.