Szabat, Milena. 2022. „ 18–25 września 2022 R”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22 (grudzień):199-201. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7445.