Aziewicz, D. (2021) „Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (20), s. 235–249. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/6392 (Udostępniono: 30 listopad 2023).