Bochorodycz, B. . (2022) „Premier Japonii Abe Shinzō jako światowy przywódca Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (21), s. 7–26. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7150 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).