Andrzejczak, P. . (2022) „Frazeologizmy z komponentem «świnia» w języku polskim i chińskim”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), s. 42–55. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7428 (Udostępniono: 29 listopad 2023).