Machajek, P. (2022) „Komodyfikacja krwi w wybranych utworach chińskiej literatury współczesnej na przykładzie Kronik sprzedawcy krwi Yu Hua oraz Snu wioski Ding Yana Lianke”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), s. 67–78. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7433 (Udostępniono: 6 grudzień 2023).