Pathak, G. (2022) „Reżim prawny ochrony dziedzictwa kultury w Indiach”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), s. 169–182. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7441 (Udostępniono: 19 lipiec 2024).