Hązła, M. (2022) „Peter Frankopan, Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński, S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, ss. 348”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), s. 195–198. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7444 (Udostępniono: 30 listopad 2023).