Łągiewska, M. (2016) „Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 194 ”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (10), s. 182–185. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/8410 (Udostępniono: 21 maj 2024).