[1]
D. Aziewicz, „Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce”, GSAW, nr 20, s. 235–249, grudz. 2021.