[1]
M. Hązła, „Peter Frankopan, Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński, S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, ss. 348”, GSAW, nr 22, s. 195–198, grudz. 2022.