Szydzik, Aleksandra, i in. „Sprawozdania”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 14, grudzień 2018, s. 151-9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/2693.