Łągiewska, Magdalena. „Charakterystyka chińskiego Prawa Cywilnego – Wybrane Aspekty”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 12, grudzień 2017, s. 86-95, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/2706.