Godecka, Monika, i in. „Sprawozdania”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 11, czerwiec 2017, s. 191-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/3270.