Laskowska, Patrycja, i in. „Sprawozdania”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 15, październik 2019, s. 144-50, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/3999.