Guss, Aleksandra. „Środki Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury W Chińskiej Republice Ludowej”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 17, czerwiec 2020, s. 200-18, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/4657.