Kamień, Joanna, i Kamil Zeidler. „Edward Kajdański (1921–2020)”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 18, listopad 2020, s. 162-70, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5072.