Guss , Aleksandra. „Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press, Beijing 2014, Ss. 184”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 18, listopad 2020, s. 171-4, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5073.