Zeidler, Kamil. „Chińskie Nauki O Drodze I dążeniu Do doskonałości”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 19, marzec 2021, s. 7-12, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5617.