Aziewicz, D. „Nadzór właścicielski Nad przedsiębiorstwami Z udziałem Skarbu Państwa W Korei Południowej I Singapurze W kontekście Dyskusji dotyczącej Reformy Systemu Nadzoru właścicielskiego W Polsce”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 20, grudzień 2021, s. 235-49, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/6392.