Bochorodycz, Beata. „Premier Japonii Abe Shinzō Jako światowy przywódca Wolnego I Otwartego Indo-Pacyfiku”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 21, sierpień 2022, s. 7-26, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7150.