Andrzejczak, P. . „Frazeologizmy Z Komponentem «świnia» W języku Polskim I chińskim”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 42-55, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7428.