Sarek, K. „Miasto Graniczne Shen Congwena Jako przykład Heterotopii Kompensacji”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 56-66, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7432.