Sobczyk, Małgorzata. „Kult Awashimy I Jego związki Z Kobiecą cielesnością”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 120-38, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7438.