Zarychta, Stanisław. „Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Mocarstwem jądrowym”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 139-48, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7439.