Mielewczyk, D. D. „Koreańska Regulacja Shutdown Law (셧다운제), a Problematyka Korzystania Z Gier Elektronicznych I mediów społecznościowych Przez małoletnich”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 149-68, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7440.