Pathak, G. „Reżim Prawny Ochrony Dziedzictwa Kultury W Indiach”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 169-82, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7441.