Szabat, M. „ 18–25 września 2022 R”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 22, grudzień 2022, s. 199-01, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7445.