Zeidler, Kamil, i Joanna Kamień. „Jan Rowiński (1936-2023)”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 23, lipiec 2023, s. 241-4, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/9422.