Sarek, Katarzyna. „Miasto Graniczne Shen Congwena Jako przykład Heterotopii Kompensacji”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, no. 22 (grudzień 21, 2022): 56–66. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7432.