(1)
CzapliƄski, P.; Dzhaman, V. Problems of the Ukrainian Labor Market. JGPS 2019, 9, 24-34.