https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/issue/feed Język – Szkoła – Religia 2020-06-30T23:33:12+02:00 dr Irena Chawrilska fpojsr@ug.edu.pl Open Journal Systems <p>JĘZYK&nbsp;– SZKOŁA&nbsp;– RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4591 Językowa kreacja domów wielkich Polaków w "Opowieściach" Barbary Wachowicz, Cz. I "A. Mickiewicz i J. Słowacki - dwaj wieszcze" 2020-06-30T23:32:57+02:00 Joanna Drozd joanna.drozd@interia.pl 2020-06-30T23:21:29+02:00 Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4592 Stosunek podmiotu nowoczesnego do kultury w powieści "Żeby cię lepiej zjeść" Eduardo Gudiño Kieffera 2020-06-30T23:32:59+02:00 Maria Drozd dr.mania@wp.pl 2020-06-30T23:24:05+02:00 Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4593 Pia exercitia w dziewiętnastowiecznych modlitewnikach diecezji chełmińskiej (na wybranych przykładach) 2020-06-30T23:33:01+02:00 Edward Jakiel edward.jakiel@ug.edu.pl <p>-</p> 2020-06-30T23:27:53+02:00 Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4594 Biblia i twórczość malarska Stanisława Wyspiańskiego – na przykładzie "Kielicha goryczy" i "Królowej-wieśniaczki polskiej" 2020-06-30T23:33:02+02:00 Zuzanna Harmacińska a@a.pl <p>-</p> 2020-06-30T23:30:19+02:00 Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4595 Dialog czy antagonizm w relacjach z wykluczonymi 2020-06-30T23:33:04+02:00 Renata Suchenek r.suchenek@gmail.com <p>-</p> 2020-06-30T23:32:24+02:00 Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia