https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/issue/feed Język – Szkoła – Religia 2019-12-31T04:27:15+01:00 dr Irena Chawrilska fpojsr@ug.edu.pl Open Journal Systems <p>JĘZYK&nbsp;– SZKOŁA&nbsp;– RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3853 Wstęp 2019-12-31T04:27:15+01:00 Beata Udzik a@a.pl 2019-12-31T04:27:14+01:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3570 Potencjał blogu w rozwijaniu postawy kreatywnej ucznia 2019-09-30T22:37:29+02:00 Sara Akram a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:34:51+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3571 (Pop)kulturowy zawrót głowy u studentów generacji Z 2019-09-30T22:37:29+02:00 Adrianna Olkowska a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:35:18+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3572 Świadomość interkulturowa jako niezbędny element kompetencji nauczycieli języka polskiego jako obcego (na materiale polsko-chińskich róznic kulturowych) 2019-12-31T03:55:37+01:00 Sylwia Karpowicz-Słowikowska a@a.pl Jolanta Laskowska a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:35:35+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3573 Wychowanie i kształcenie według Edyty Stein 2019-09-30T22:37:29+02:00 Natalia Wyrwicka a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:35:52+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3574 Błogosławiona Marcelina Darowska jako prekursorka nowego feminizmu 2019-09-30T22:37:30+02:00 Monika Kulesza a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:36:06+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3575 Między widowiskiem a obrzędem. La processione di Cristo Morto ulicami Tropei 2019-09-30T22:37:30+02:00 Karolina Najgeburska a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:36:22+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3576 O księdzu w czasach niewoli - biografia i legenda księdza Ludwika Gabriela Trynkowskiego 2019-09-30T22:37:30+02:00 Weronika Płomin a@a.pl <p>x</p> 2019-09-30T22:36:35+02:00 Copyright (c) 2019 Język – Szkoła – Religia