Język – Szkoła – Religia https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR <p>JĘZYK&nbsp;– SZKOŁA&nbsp;– RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie.</p> Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego pl-PL Język – Szkoła – Religia 2080-3400 Językowa kreacja domów wielkich Polaków w "Opowieściach" Barbary Wachowicz, Cz. I "A. Mickiewicz i J. Słowacki - dwaj wieszcze" https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4591 Joanna Drozd Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia 2020-06-30 2020-06-30 14 4 Stosunek podmiotu nowoczesnego do kultury w powieści "Żeby cię lepiej zjeść" Eduardo Gudiño Kieffera https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4592 Maria Drozd Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia 2020-06-30 2020-06-30 14 4 Pia exercitia w dziewiętnastowiecznych modlitewnikach diecezji chełmińskiej (na wybranych przykładach) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4593 <p>-</p> Edward Jakiel Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia 2020-06-30 2020-06-30 14 4 Biblia i twórczość malarska Stanisława Wyspiańskiego – na przykładzie "Kielicha goryczy" i "Królowej-wieśniaczki polskiej" https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4594 <p>-</p> Zuzanna Harmacińska Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia 2020-06-30 2020-06-30 14 4 Dialog czy antagonizm w relacjach z wykluczonymi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/4595 <p>-</p> Renata Suchenek Copyright (c) 2020 Język – Szkoła – Religia 2020-06-30 2020-06-30 14 4