[1]
Michalski, M. 2023. Między totalizmem a jednostkowością. Literatura wobec wojny (z Ukrainą w tle). Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne. 16 (lis. 2023), 10–30. DOI:https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.01.