[1]
Romanowski, M. 2023. Zapis spotkania z profesorem Edmundem Kotarskim – (Gdańsk, 19 maja 2011). Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne. 16 (lis. 2023), 169–185.