(1)
Sokólska, P. Zagłada Chamskim Okiem – świadectwo Groteski W „Takim większym weselu” Tadeusza Nowaka. JK 2023, 49-58.