(1)
Paliński, R. Bośnia Z Dziedzictwem Wojny. JK 2023, 143-151.