Wielewska-Baka, M. (2023). Wojna. To jeszcze nie koniec. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 7–8. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/10062