Michalski, M. . (2023). Między totalizmem a jednostkowością. Literatura wobec wojny (z Ukrainą w tle). Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 10–30. https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.01